• هر آنچه برای خرید و بکارگیری دیزل ژنراتور نیاز دارید، در اختیار شما قرار می‌دهیم.​

فیلترها
دسته‌بندی‌ها
موتور برق 1 کیلووات بنزینی جنسیس BS1800
95,000,000 ریال 95,000,000 ریال 95000000.0 IRR
موتور برق 3 کیلووات بنزینی جنسیس BS3500E
150,000,000 ریال 150,000,000 ریال 150000000.0 IRR
موتور برق 3 کیلووات دوگانه سوز جنسیس BS3500EC
205,000,000 ریال 205,000,000 ریال 205000000.0 IRR
موتور برق 3 کیلووات بنزینی جنسیس BS3500
128,000,000 ریال 128,000,000 ریال 128000000.0 IRR
موتور برق 5.5 کیلووات دوگانه سوز جنسیس BS6500EC
355,000,000 ریال 355,000,000 ریال 355000000.0 IRR
موتور برق 1 کیلووات بنزینی جنسیس BS6500-E
295,000,000 ریال 295,000,000 ریال 295000000.0 IRR
موتور برق 8.5 کیلووات دوگانه سوز جنسیس مدل BS9500C
465,000,000 ریال 465,000,000 ریال 465000000.0 IRR
موتور برق 8.5 کیلووات بنزینی جنسیس مدل BS9500
405,000,000 ریال 405,000,000 ریال 405000000.0 IRR
موتور برق 19 کیلووات بنزینی جنسیس مدل R19000D-TB
1,420,000,000 ریال 1,420,000,000 ریال 1420000000.0 IRR
موتور برق 1.2 کیلووات بنزینی جنسیس مدل EP1500-L
75,000,000 ریال 75,000,000 ریال 75000000.0 IRR
موتور برق 3 کیلووات بنزینی جنسیس مدل EP3500-L
105,000,000 ریال 105,000,000 ریال 105000000.0 IRR
موتور برق 3.5 کیلووات برق بنزینی جنسیس مدل EP3800-L
115,000,000 ریال 115,000,000 ریال 115000000.0 IRR
موتور برق 5.5 کیلووات گازوئیلی جنسیس مدل BS7500DCE
355,000,000 ریال 355,000,000 ریال 355000000.0 IRR
موتور برق 10.5 کیلووات بنزینی جنسیس مدل R10000D-TA
960,000,000 ریال 960,000,000 ریال 960000000.0 IRR
موتور برق 7.5 کیلووات گازوئیلی جنسیس مدل BS9500DCE
405,000,000 ریال 405,000,000 ریال 405000000.0 IRR