• هر آنچه برای خرید و بکارگیری دیزل ژنراتور نیاز دارید، در اختیار شما قرار می‌دهیم.​

فیلترها
دسته‌بندی‌ها
موتور برق 1 کیلووات بنزینی جنسیس BS1800
95,000,000 ریال 95,000,000 ریال 95000000.0 IRR
موتور برق 3 کیلووات بنزینی جنسیس BS3500E
150,000,000 ریال 150,000,000 ریال 150000000.0 IRR
موتور برق 3 کیلووات بنزینی جنسیس BS3500
128,000,000 ریال 128,000,000 ریال 128000000.0 IRR
موتور برق 1 کیلووات بنزینی جنسیس BS6500-E
295,000,000 ریال 295,000,000 ریال 295000000.0 IRR
موتور برق 8.5 کیلووات بنزینی جنسیس مدل BS9500
405,000,000 ریال 405,000,000 ریال 405000000.0 IRR
موتور برق 19 کیلووات بنزینی جنسیس مدل R19000D-TB
1,420,000,000 ریال 1,420,000,000 ریال 1420000000.0 IRR
موتور برق 1.2 کیلووات بنزینی جنسیس مدل EP1500-L
75,000,000 ریال 75,000,000 ریال 75000000.0 IRR
موتور برق 3 کیلووات بنزینی جنسیس مدل EP3500-L
105,000,000 ریال 105,000,000 ریال 105000000.0 IRR
موتور برق 3.5 کیلووات برق بنزینی جنسیس مدل EP3800-L
115,000,000 ریال 115,000,000 ریال 115000000.0 IRR
موتور برق 10.5 کیلووات بنزینی جنسیس مدل R10000D-TA
960,000,000 ریال 960,000,000 ریال 960000000.0 IRR